ข้อมูลสระว่ายน้ำ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า


การให้บริการและข้อปฎิบัติในการใช้สระว่ายน้ำ วพม.