การจองสนามฟุตบอล วพม. วันที่   15 เม.ย. 2567   ถึง   21 เม.ย. 2567

เวลา
วัน
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
จันทร์
15 เม.ย. 2567
 
 
 
 
 
 
 
อังคาร
16 เม.ย. 2567
 
 
 
 
 
 
 
พุธ
17 เม.ย. 2567
 
 
 
 
 
 
 
พฤหัสบดี
18 เม.ย. 2567
 
 
 
 
 
 
 
นายโย
กำลังพล
รอยืนยัน
นายโย
กำลังพล
รอยืนยัน
นายโย
กำลังพล
รอยืนยัน
นายโย
กำลังพล
รอยืนยัน
ศุกร์
19 เม.ย. 2567
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลทั่วไป
ชำระแล้ว

บุคคลทั่วไป
ชำระแล้ว

บุคคลทั่วไป
ชำระแล้ว
เสาร์
20 เม.ย. 2567
 
 
 
 
 
 
 
อาทิตย์
21 เม.ย. 2567
 
 
 
 
 
 
 
รพ.วิชัยยุทธ
บุคคลทั่วไป
ชำระแล้ว
รพ.วิชัยยุทธ
บุคคลทั่วไป
ชำระแล้ว
รพ.วิชัยยุทธ
บุคคลทั่วไป
ชำระแล้ว