การจองสนามฟุตบอล วพม. วันที่   20 มี.ค. 2566   ถึง   26 มี.ค. 2566

เวลา
วัน
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
จันทร์
20 มี.ค. 2566
 
 
 
 
 
 
 
อังคาร
21 มี.ค. 2566
 
 
 
 
 
 
 
นพคุณ
ส่วนราชการ
ชำระแล้ว
นพคุณ
ส่วนราชการ
ชำระแล้ว
นพคุณ
ส่วนราชการ
ชำระแล้ว
พ.อ.อนุชิต
กำลังพล
ชำระแล้ว
พ.อ.อนุชิต
กำลังพล
ชำระแล้ว
พ.อ.อนุชิต
กำลังพล
ชำระแล้ว
พ.อ.อนุชิต
กำลังพล
ชำระแล้ว
พุธ
22 มี.ค. 2566
 
 
 
 
 
 
 
พฤหัสบดี
23 มี.ค. 2566
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลทั่วไป
ชำระแล้ว

บุคคลทั่วไป
ชำระแล้ว

บุคคลทั่วไป
ชำระแล้ว

บุคคลทั่วไป
ชำระแล้ว
นายโย
กำลังพล
อนุมัติ
นายโย
กำลังพล
อนุมัติ
นายโย
กำลังพล
อนุมัติ
นายโย
กำลังพล
อนุมัติ
ศุกร์
24 มี.ค. 2566
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลทั่วไป
ชำระแล้ว

บุคคลทั่วไป
ชำระแล้ว

บุคคลทั่วไป
ชำระแล้ว

บุคคลทั่วไป
ชำระแล้ว

บุคคลทั่วไป
ชำระแล้ว

ส่วนราชการ
ชำระแล้ว

ส่วนราชการ
ชำระแล้ว

ส่วนราชการ
ชำระแล้ว

ส่วนราชการ
ชำระแล้ว
เสาร์
25 มี.ค. 2566
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลทั่วไป
ชำระแล้ว

บุคคลทั่วไป
ชำระแล้ว
อาทิตย์
26 มี.ค. 2566
 
 
 
 
 
 
 
รพ.วิชัยยุทธ
บุคคลทั่วไป
ชำระแล้ว
รพ.วิชัยยุทธ
บุคคลทั่วไป
ชำระแล้ว
รพ.วิชัยยุทธ
บุคคลทั่วไป
ชำระแล้ว