การจองสนามฟุตบอล วพม. วันที่   25 ก.ย. 2566   ถึง   1 ต.ค. 2566

เวลา
วัน
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
จันทร์
25 ก.ย. 2566
 
 
 
 
 
 
 
อังคาร
26 ก.ย. 2566
 
 
 
 
 
 
 
นพคุณ
ส่วนราชการ
ชำระแล้ว
นพคุณ
ส่วนราชการ
ชำระแล้ว
นพคุณ
ส่วนราชการ
ชำระแล้ว
พุธ
27 ก.ย. 2566
 
 
 
 
 
 
 
พฤหัสบดี
28 ก.ย. 2566
 
 
 
 
 
 
 
นายโย
กำลังพล
รอยืนยัน
นายโย
กำลังพล
รอยืนยัน
ศุกร์
29 ก.ย. 2566
 
 
 
 
 
 
 
เสาร์
30 ก.ย. 2566
 
 
 
 
 
 
 
ส.ท.สมารุจ
กำลังพล
อนุมัติ
ส.ท.สมารุจ
กำลังพล
อนุมัติ
ส.ท.สมารุจ
กำลังพล
อนุมัติ
ส.ท.สมารุจ
กำลังพล
อนุมัติ
อาทิตย์
1 ต.ค. 2566
 
 
 
 
 
 
 
รพ.วิชัยยุทธ
บุคคลทั่วไป
ชำระแล้ว
รพ.วิชัยยุทธ
บุคคลทั่วไป
ชำระแล้ว
รพ.วิชัยยุทธ
บุคคลทั่วไป
ชำระแล้ว