การจองสนามฟุตบอล วพม. วันที่   11 ต.ค. 2564   ถึง   17 ต.ค. 2564

เวลา
วัน
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
จันทร์
11 ต.ค. 2564
 
 
 
 
 
 
 
อังคาร
12 ต.ค. 2564
 
 
 
 
 
 
 
พุธ
13 ต.ค. 2564
 
 
 
 
 
 
 
พฤหัสบดี
14 ต.ค. 2564
 
 
 
 
 
 
 
ศุกร์
15 ต.ค. 2564
 
 
 
 
 
 
 
เสาร์
16 ต.ค. 2564
 
 
 
 
 
 
 
อาทิตย์
17 ต.ค. 2564