การจองสนามฟุตบอล วพม. วันที่   28 พ.ย. 2565   ถึง   4 ธ.ค. 2565

เวลา
วัน
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
จันทร์
28 พ.ย. 2565
 
 
 
 
 
 
 
อังคาร
29 พ.ย. 2565
 
 
 
 
 
 
 
พ.อ.อนุชิต
กำลังพล
รอยืนยัน
พ.อ.อนุชิต
กำลังพล
รอยืนยัน
พ.อ.อนุชิต
กำลังพล
รอยืนยัน
นพคุณ
ส่วนราชการ
รอยืนยัน
นพคุณ
ส่วนราชการ
รอยืนยัน
นพคุณ
ส่วนราชการ
รอยืนยัน
พ.อ.อนุชิต
กำลังพล
รอยืนยัน
พุธ
30 พ.ย. 2565
 
 
 
 
 
 
 
พฤหัสบดี
1 ธ.ค. 2565
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการ
รอยืนยัน

ส่วนราชการ
รอยืนยัน

ส่วนราชการ
รอยืนยัน

ส่วนราชการ
รอยืนยัน

บุคคลทั่วไป
รอยืนยัน

บุคคลทั่วไป
รอยืนยัน

บุคคลทั่วไป
รอยืนยัน

บุคคลทั่วไป
รอยืนยัน
ศุกร์
2 ธ.ค. 2565
 
 
 
 
 
 
 

นพท./นศพ.
รอยืนยัน

นพท./นศพ.
รอยืนยัน

นพท./นศพ.
รอยืนยัน

นพท./นศพ.
รอยืนยัน

ส่วนราชการ
รอยืนยัน

ส่วนราชการ
รอยืนยัน

ส่วนราชการ
รอยืนยัน

ส่วนราชการ
รอยืนยัน
เสาร์
3 ธ.ค. 2565
 
 
 
 
 
 
 
อาทิตย์
4 ธ.ค. 2565