การจองสนามฟุตบอล วพม. วันที่   29 พ.ค. 2566   ถึง   4 มิ.ย. 2566

เวลา
วัน
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
จันทร์
29 พ.ค. 2566
 
 
 
 
 
 
 

นพท./นศพ.
อนุมัติ
อังคาร
30 พ.ค. 2566
 
 
 
 
 
 
 

นพท./นศพ.
อนุมัติ
พุธ
31 พ.ค. 2566
 
 
 
 
 
 
 

นพท./นศพ.
อนุมัติ
พฤหัสบดี
1 มิ.ย. 2566
 
 
 
 
 
 
 

นพท./นศพ.
อนุมัติ
ศุกร์
2 มิ.ย. 2566
 
 
 
 
 
 
 

นพท./นศพ.
อนุมัติ
เสาร์
3 มิ.ย. 2566
 
 
 
 
 
 
 

นพท./นศพ.
อนุมัติ
อาทิตย์
4 มิ.ย. 2566
 
 
 
 
 
 
 

นพท./นศพ.
อนุมัติ