การจองสนามฟุตบอล วพม. วันที่   22 พ.ย. 2564   ถึง   28 พ.ย. 2564

เวลา
วัน
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
จันทร์
22 พ.ย. 2564
 
 
 
 
 
 
 
อังคาร
23 พ.ย. 2564
 
 
 
 
 
 
 
พุธ
24 พ.ย. 2564
 
 
 
 
 
 
 
พฤหัสบดี
25 พ.ย. 2564
 
 
 
 
 
 
 
ศุกร์
26 พ.ย. 2564
 
 
 
 
 
 
 
เสาร์
27 พ.ย. 2564
 
 
 
 
 
 
 
อาทิตย์
28 พ.ย. 2564