การจองสนามฟุตบอล วพม. วันที่   23 ม.ค. 2566   ถึง   29 ม.ค. 2566

เวลา
วัน
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
จันทร์
23 ม.ค. 2566
 
 
 
 
 
 
 
อังคาร
24 ม.ค. 2566
 
 
 
 
 
 
 
นพคุณ
ส่วนราชการ
ชำระแล้ว
นพคุณ
ส่วนราชการ
ชำระแล้ว
นพคุณ
ส่วนราชการ
ชำระแล้ว
พ.อ.อนุชิต
กำลังพล
ชำระแล้ว
พ.อ.อนุชิต
กำลังพล
ชำระแล้ว
พ.อ.อนุชิต
กำลังพล
ชำระแล้ว
พ.อ.อนุชิต
กำลังพล
ชำระแล้ว
พุธ
25 ม.ค. 2566
 
 
 
 
 
 
 
พฤหัสบดี
26 ม.ค. 2566
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลทั่วไป
อนุมัติ

บุคคลทั่วไป
อนุมัติ

บุคคลทั่วไป
อนุมัติ

บุคคลทั่วไป
อนุมัติ
นายโย
กำลังพล
อนุมัติ
นายโย
กำลังพล
อนุมัติ
นายโย
กำลังพล
อนุมัติ
นายโย
กำลังพล
อนุมัติ
ศุกร์
27 ม.ค. 2566
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการ
อนุมัติ

ส่วนราชการ
อนุมัติ

ส่วนราชการ
อนุมัติ

ส่วนราชการ
อนุมัติ
เสาร์
28 ม.ค. 2566
 
 
 
 
 
 
 
อาทิตย์
29 ม.ค. 2566
 
 
 
 
 
 
 
รพ.วิชัยยุทธ
บุคคลทั่วไป
ชำระแล้ว
รพ.วิชัยยุทธ
บุคคลทั่วไป
ชำระแล้ว
รพ.วิชัยยุทธ
บุคคลทั่วไป
ชำระแล้ว