การจองสนามฟุตบอล วพม. วันที่   23 พ.ค. 2565   ถึง   29 พ.ค. 2565

เวลา
วัน
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
จันทร์
23 พ.ค. 2565
 
 
 
 
 
 
 
อังคาร
24 พ.ค. 2565
 
 
 
 
 
 
 
พุธ
25 พ.ค. 2565
 
 
 
 
 
 
 
พฤหัสบดี
26 พ.ค. 2565
 
 
 
 
 
 
 
ศุกร์
27 พ.ค. 2565
 
 
 
 
 
 
 
เสาร์
28 พ.ค. 2565
 
 
 
 
 
 
 
อาทิตย์
29 พ.ค. 2565