การจองสนามฟุตบอล วพม. วันที่   26 ก.ย. 2565   ถึง   2 ต.ค. 2565

เวลา
วัน
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
จันทร์
26 ก.ย. 2565
 
 
 
 
 
 
 
อังคาร
27 ก.ย. 2565
 
 
 
 
 
 
 
นพคุณ
ส่วนราชการ
ชำระแล้ว
นพคุณ
ส่วนราชการ
ชำระแล้ว
นพคุณ
ส่วนราชการ
ชำระแล้ว
พ.อ.อนุชิต
กำลังพล
อนุมัติ
พ.อ.อนุชิต
กำลังพล
อนุมัติ
พ.อ.อนุชิต
กำลังพล
อนุมัติ
พ.อ.อนุชิต
กำลังพล
อนุมัติ
พุธ
28 ก.ย. 2565
 
 
 
 
 
 
 
พฤหัสบดี
29 ก.ย. 2565
 
 
 
 
 
 
 
นายโย
กำลังพล
อนุมัติ
นายโย
กำลังพล
อนุมัติ
ศุกร์
30 ก.ย. 2565
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการ
รอยืนยัน

ส่วนราชการ
รอยืนยัน

ส่วนราชการ
รอยืนยัน

ส่วนราชการ
รอยืนยัน
เสาร์
1 ต.ค. 2565
 
 
 
 
 
 
 
อาทิตย์
2 ต.ค. 2565
 
 
 
 
 
 
 
รพ.วิชัยยุทธ
บุคคลทั่วไป
อนุมัติ
รพ.วิชัยยุทธ
บุคคลทั่วไป
อนุมัติ
รพ.วิชัยยุทธ
บุคคลทั่วไป
อนุมัติ