การจองสนามฟุตบอล วพม. วันที่   17 ม.ค. 2565   ถึง   23 ม.ค. 2565

เวลา
วัน
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
จันทร์
17 ม.ค. 2565
 
 
 
 
 
 
 
อังคาร
18 ม.ค. 2565
 
 
 
 
 
 
 
พุธ
19 ม.ค. 2565
 
 
 
 
 
 
 
พฤหัสบดี
20 ม.ค. 2565
 
 
 
 
 
 
 
ศุกร์
21 ม.ค. 2565
 
 
 
 
 
 
 
เสาร์
22 ม.ค. 2565
 
 
 
 
 
 
 
อาทิตย์
23 ม.ค. 2565