การจองสนามฟุตบอล วพม. วันที่   20 ก.ย. 2564   ถึง   26 ก.ย. 2564

เวลา
วัน
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
จันทร์
20 ก.ย. 2564
 
 
 
 
 
 
 
อังคาร
21 ก.ย. 2564
 
 
 
 
 
 
 
xxx
กำลังพล
รอยืนยัน
xxx
กำลังพล
รอยืนยัน
xxx
กำลังพล
รอยืนยัน
xxx
กำลังพล
รอยืนยัน
xxx
กำลังพล
รอยืนยัน
xxx
กำลังพล
รอยืนยัน
พุธ
22 ก.ย. 2564
 
 
 
 
 
 
 
พฤหัสบดี
23 ก.ย. 2564
 
 
 
 
 
 
 
xxx
กำลังพล
รอยืนยัน
xxx
กำลังพล
รอยืนยัน
ศุกร์
24 ก.ย. 2564
 
 
 
 
 
 
 
เสาร์
25 ก.ย. 2564
 
 
 
 
 
 
 
xxx
กำลังพล
รอยืนยัน
xxx
กำลังพล
รอยืนยัน
xxx
กำลังพล
รอยืนยัน
xxx
กำลังพล
รอยืนยัน
อาทิตย์
26 ก.ย. 2564
 
 
 
 
 
 
 
xxx
บุคคลทั่วไป
รอยืนยัน
xxx
บุคคลทั่วไป
รอยืนยัน
xxx
บุคคลทั่วไป
รอยืนยัน