การจองสนามฟุตบอล วพม. วันที่   4 ธ.ค. 2566   ถึง   10 ธ.ค. 2566

เวลา
วัน
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
จันทร์
4 ธ.ค. 2566
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัติ
อังคาร
5 ธ.ค. 2566
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัติ
พุธ
6 ธ.ค. 2566
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัติ
พฤหัสบดี
7 ธ.ค. 2566
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัติ
ศุกร์
8 ธ.ค. 2566
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัติ
เสาร์
9 ธ.ค. 2566
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัติ
อาทิตย์
10 ธ.ค. 2566
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัติ